Priser / Overnatting

Vestlandstreffet er et arrangement til kostpris. Det er altså ingen deltakeravgift på dette treffet. Dere betaler kun for det dere bruker.
 

Overnatting fra lørdag til søndag vil skje på:
 
Park Inn Stavanger.
Lagårdsveien 61
4010 Stavanger
Telefon 51 76 20 00
Hotellet ligger 1,4 km fra torget i Stavanger. Se kart.

Priser er som følger:
Dobbelt rom kr. 770,-
Enkelt rom kr. 640,-
Prisene er inkludert forkost.
Alle andre måltider på turen kommer i tillegg.

Hotellet har parkeringshus.

Vi bestiller hotellrom og dere betaler direkte til hotellet.

 

 

Vestlandstreff 2005

 

 

Websider av henning @ z06.no

Vestlandstreff 2005