Corvette Club Norway logo
 

Følgende er påmeldt per 30.08.2009.

C1
C1, 1953 - 1962

 

C2
C2, 1963 - 1967

 

C3
C3, 1968 - 1982
01Terje1968avd. Rogaland
02Bjørn og Anne1978avd. Bergen
03Jon Erik og Inga1971avd. Bergen
04Kjell Vidar og Rakel1969avd. Haugaland
05Kathrine (og Tom)1980avd. Bergen
06Knut1971avd. Haugaland
07Oskar og Christian1973avd. Haugaland
08Per Olav1977avd. Rogaland

 

C4
C4, 1984 - 1996
01Johannes og Vigdis1985avd. Bergen
02Terje og Øystein1986avd. Bergen
03Evald1986avd. Rogaland
04Ole Gunnar1987avd. Rogaland
05Torodd1986avd. Rogaland

 

C5
C5, 1997 - 2004
01Henning2003avd. Bergen
02Terje og Britt2001 Lingenfelteravd. Bergen
03Steinar og Tore2002avd. Bergen
04Tom (og Kathrine)2000avd. Bergen
05Heidi og Jon Arild2002avd. Rogaland
06Kjetil2000avd. Rogaland
07Bjarne og Silje1999avd. Rogaland
08Anders og Margit1999avd. Rogaland

 

C6
C6, 2005 - 2007
01Jan Erik m/følge2006avd. Bergen

 

Web: Henning - Corvette Club, Bergen